O Kristovoj crkvi Zaprešić

Kristova crkva Zaprešić je zajednica Kršćana koja vjeruje u Sveto Trojstvo: Boga Oca, Sina Isusa Krista i Duha Svetog. Temelj našeg vjerovanja je Sveto Pismo ili Biblija, koja se sastoji od Starog i Novog Zavjeta. Mi vjerujemo da je Isus Krist sin Božji, naš učitelj i utemeljitelj svoje crkve. Također, vjerujemo da su ljudi izgubljeni u grijehu i da nas je Isus Krist spasio od vječne propasti, žrtvujući sebe na križu.

Unatoč tome što je vječni život Božji dar, moramo biti poslušni Bogu kako bi bili spašeni. Kao što nam Isus kaže: “Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici.”
(Matej 7:24)

Ali nije dovoljno samo saslušati njegove riječi, moramo i vjerovati u njih: “Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se.”
(Marko 16:16)

No prije nego što se krstimo, moramo priznati svoje grijehe i
obratiti se. Sveto Pismo piše: “Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate.”
(Djela Apostolska 17:30)

Neposredno prije samog čina krštenja, Isus Krist od nas traži da pred ljudima priznamo da je on Božji sin: “Tko god mene prizna pred ljudima, priznat ću i ja njega pred svojim Ocem nebeskim. Tko se mene odriče pred ljudima, i ja ću se njega odreći pred svojim Ocem nebeskim.”
(Matej 10:32-33)

Zatim slijedi krštenje koje se, po uzoru na Isusovo krštenje, izvršava uranjanjem čitavog tijela u vodu. Kao što je apostol Pavao rekao: “A sada na što još čekaš? Ustani, primi krštenje i očisti se od svojih grijeha zazivajući Njegovo ime!”
(Djela Apostolska 22:16)

Nakon krštenja postajemo Kršćani, ali naša dužnost ne prestaje. Kako bi u potpunosti izvršili Božju volju, moramo ostati vjerni do smrti: “Ostani vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac – život!”
(Otkrivenje 2:10)